2018 begint met een grote H !

 • Print

  Zeg niet langer Atrium, Impulse of Brussel Invest & Export maar … hub.brussels.

  Sinds begin januari, werden deze 3 bedrijfsbegeleidende organisaties namelijk samengesmolten tot een nieuw agentschap voor de ondersteuning van het Brusselse bedrijfsleven: hub.brussels !

  Het talent van Impulse, Atrium en BIE samenvoegen betekent een grotere meerwaarde voor ondernemers, de klanten van een echte overheidsdienst.

  De nieuwe structuur werd opgericht op basis van de door de bestaande structuren aangeboden diensten ter advisering en begeleiding van kandidaat-ondernemers en ondernemingen in hun volledige levensloop bij alle mogelijke behoeftes: advies om een activiteit op te starten, innovatiepotentieel ontwikkelen, strategische positionering herzien, deel uitmaken van een ondernemingscluster, begeleiding bij internationale activiteiten en begeleiding bij moeilijkheden of bij de overdracht van een activiteit.

  Ondernemers vinden voortaan alle oplossingen bij dezelfde structuur. Die kan dan ook een meer gepersonaliseerde follow-up aanbieden met betrekking tot de verschillende behoeften.

  Het agentschap wordt dé referentieoverheidsdienst, als partner van ondernemers om oplossingen aan te reiken tijdens de hele levensloop van een onderneming en naargelang de evolutie van de behoeften: van een gerichte vraag om advies om een milieuvergunning te verkrijgen tot diepgaande coaching om een ontwikkelingsplan te consolideren of nieuwe afzetmarkten te vinden.

  Volg ons op : www.hub.brussels